تشیع در کرمانشاهان در قرون نخست اسلامی
50 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات اولین کنگره بزرگداشت احمدبن اسحاق اشعری/ اسفند 89/ کرمانشاه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی