محلة کرخ و نقش آن در منازعات سیاسی و مذهبی بغداد در سده های چهارم و پنجم هجری
48 بازدید
ناشر: انتشارات مؤسسه آمورزشی و پژوهشی امام خمینی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-411-729-9
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی