عهد و پیمان در سیره پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع)
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعةالمصطفی - مجتمع فقه(حجتیه)
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد سجادی