آمران به معروف و ناهیان از منکر در بین یاران ائمه تا عصر امام باقر(ع)
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعةالمصطفی - مجتمع فقه(حجتیه)
نام استاد/نام دانشجو : مظهرحسین امامی