بررسی نقش هیئت های مذهبی در حفظ دست آوردهای قیام امام حسین (ع)
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : علی اوسط کماسی